Адјина-тепе

Адјина-тепе
- Брдо 12 км сјеверно. -аст. из града Курган-Тубе у долини Вакхсх (Јужни Таџикистан), формираног на месту Буда. Манастир 7 - бег. 8. ц. Ископи су открили овде остатке правоугаоног објекта у плану (око 100 Кс 50 м), изграђен од сировог опека и глине главе
- брдо 12 км сјеверно. -аст. из града Курган-Тубе у долини Вакхсх (Јужни Таџикистан), формираног на месту Буда. Манастир 7 - бег. 8. ц. Ископи су открили овде остатке правоугаоног објекта у плану (око 100 Кс 50 м), изграђен од сировог опека и глине главе