Архат

Архат
(Санскрит, пали Арахат, буквално "пристојно".) - лице које је донела четири-пут духовног развоја и достигао је највиши ниво (која је у поток, а враћа једном није вратио; архат ). Међу А. су најближе ученици и следбеници Буде, у Хинаана традицији, којих има 16 у Махајане - 18. А. улази као један од епитета Буде.
(санскрит, пали Арахат, буквално "пристојно".) - лице које је донела четири-пут духовног развоја и достигао је највиши ниво (која је у поток, а враћа једном није вратио; архат ). Међу А. су најближе ученици и следбеници Буде, у Хинаана традицији, којих има 16 у Махајане - 18. А. улази као један од епитета Буде. У Хинаана А популарнији него у другим правцима будизма, махајана пут О _ је само део стазе Бодхисаттва. - НЛ Зхуковскаиа

Будизам. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковскаа, В. И. Корнев. 1992.