Ас-бехем

Ас-бехем
- Древно насеље у долини Чуи на сјеверу. Киргизија, источно од града Фрунзе, где су ископани два Буда. храм комплекс 6-8 векова. Прва је била правоугаона конструкција у плану са великим ентеријером. двориште, скуп соба на улазу и група култних зграда (дво
- древно насеље у долини Чуи на сјеверу. Киргизија, источно од града Фрунзе, где су ископани два Буда. храм комплекс 6-8 векова. Прва је била правоугаона конструкција у плану са великим ентеријером. двориште, скуп соба на улазу и група култних зграда (дво