Асура-иони

Асура-иони
- Види Космологија будизма. Будизам. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковскаа, В. И. Корнев. 1992.
- види Космологија будизма.

Будизам. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковскаа, В. И. Корнев. 1992.