Ревизије усклађености активности

Ревизије усклађености активности
Верификације активности по правилима друштва, забележено у законодавству (верификације усклађености са минималним прописима плате у одређивању стопа плата, евалуација закључених уговора са становишта правних норми), и тако даље. e. речник пословних термина Академик године 2001.
верификације активности по правилима друштва, забележено у законодавству (верификације усклађености са минималним прописима плате у одређивању стопа плата, евалуација закључених уговора са становишта правних норми), и тако даље. e.

речник пословних термина Академик године 2001.