Банк Ланд

Банк Ланд
Банка нуди дугорочне кредите осигуране земљиштем. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
банка нуди дугорочне кредите осигуране земљиштем.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.