Бихејвиоризам

Бихејвиоризам
Од енглеског. понашање - понашање психолошка теорија, описујући понашање потрошача у избору и куповини робе. Према Б. кључну улогу у мотивацији и преференције приликом куповине имају обичаје, ниво економског развоја, националном и социјалне психологије. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
од енглеског. понашање - понашање
психолошка теорија, описујући понашање потрошача у избору и куповини робе. Према Б. кључну улогу у мотивацији и преференције приликом куповине имају обичаје, ниво економског развоја, националном и социјалне психологије.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.