Бхававића, Бхавиа

Бхававића, Бхавиа
- (6 Век.) - истакнути индо-будистички. мислећа, следбеника Нагарјуне и оснивача сватантрике-мадхиамике - субкултура филозофије Махаиана. Б. оспорава апопатску технику Буддхапалитаса, што је довело до подјеле међу мадхиамикасом. Одбијајући могућност незав
- (6 век.) - истакнути индо-будистички. мислећа, следбеника Нагарјуне и оснивача сватантрике-мадхиамике - субкултура филозофије Махаиана. Б. оспорава апопатску технику Буддхапалитаса, што је довело до подјеле међу мадхиамикасом. Одбијајући могућност незав