"Бодисатва-дзхатакасиа дхармагхана"

"Бодисатва-дзхатакасиа дхармагхана"
- Кратко препричавање "венцима Јатакама", "Супатха-десхапарикатха" садржи моралну проповед "Пратимоксхасутра -паддхати." - Коментар из "Пратимоксхасутру" Сарвастивадинс итд У оп. А. није посветио више пажње филозофу. И популарне аспекте будизма, т. Да. Ја
- кратко препричавање "венцима Јатакама", "Супатха-десхапарикатха" садржи моралну проповед "Пратимоксхасутра -паддхати." - Коментар из "Пратимоксхасутру" Сарвастивадинс итд У оп. А. није посветио више пажње филозофу. И популарне аспекте будизма, т. Да. Ја