Бонза

Бонза
(Из Иакут Бодзу) је главни монах у будама. храм. У европској литератури, Б. се звао сваки буддха. монаха без обзира на његов чин. У садашњости. Сре. термин се не користи. - ХБ Игнатович будизам. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковскаа, В. И. Корнев. 1992.
(из Иакут Бодзу) је главни монах у будама. храм. У европској литератури, Б. се звао сваки буддха. монаха без обзира на његов чин. У садашњости. Сре. термин се не користи. - ХБ Игнатович

будизам. Речник. - М .: Република. Н. Л. Жуковскаа, В. И. Корнев. 1992.