Буда и обичан човек - Суштина

Буда и обичан човек - Суштина
- Доктринарних положај будизма (махаиана), наводећи суштински идентитет Буде и свих других живих бића .. Разни аргументи се заснивају на систему признавања Буде у "Дхарма тела" јединог правог реалности, неки универзални супстанца (апсолутна) која прожима
- доктринарних положај будизма (махаиана), наводећи суштински идентитет Буде и свих других живих бића .. Разни аргументи се заснивају на систему признавања Буде у "Дхарма тела" јединог правог реалности, неки универзални супстанца (апсолутна) која прожима