Буда и обичан човек, један ентитет

Буда и обичан човек, један ентитет
- Доктринарних положај махаиана будизма {), наводећи суштински идентитет Буде и свих других живих бића .. Разни аргументи се заснивају на систему признавања Буде у "Дхарма тела" јединог правог реалности, неки универзални супстанца (апсолутна) која прожима
- доктринарних положај махаиана будизма {), наводећи суштински идентитет Буде и свих других живих бића .. Разни аргументи се заснивају на систему признавања Буде у "Дхарма тела" јединог правог реалности, неки универзални супстанца (апсолутна) која прожима