Стопало штампај Буда

Стопало штампај Буда
- јЕдан од симбола будизма, само паркинг објекта. основа за коју је следећа митолошка плоча. Када је оснивач будизма, Шакјамунијем да је време да зарони у нирвану, он је отишао на место Кусхинара (Кусхинагар), узео камен и окрену према југу. И остао је на
- један од симбола будизма, само паркинг објекта. основа за коју је следећа митолошка плоча. Када је оснивач будизма, Шакјамунијем да је време да зарони у нирвану, он је отишао на место Кусхинара (Кусхинагар), узео камен и окрену према југу. И остао је на