Буркхан

Буркхан
(Туркић, Монголски) - .. турско-монголски модификација термина "Буда" можда формиран кроз "Буда Кхан.". .. u митологија Турк монг и народи Б Буда бог зна било и све њене слике (иконописа, скулптура) Буркхан Багсха (буквално - bog учитељ) -. термин означава у очи Шакјамунија -. НЛ Жуковскаа будизам речник - П .
(Туркић, Монголски) - .. турско-монголски модификација термина "Буда" можда формиран кроз "Буда Кхан.". .. u митологија Турк монг и народи Б Буда бог зна било и све њене слике (иконописа, скулптура) Буркхан Багсха (буквално - bog учитељ) -. термин означава у очи Шакјамунија -. НЛ Жуковскаа

будизам речник - П .. Република НЛ Жуковскаа ВИ Корнев 1992.

-