Цхенсхи-Цунг

Цхенсхи-Цунг
- Кит. буддхас школа, основана у 5. ц. монаси Сенда и Сансуна. Цаноницал. текст Ч. -ц. - кит. превод тезе инд. Буда. мислилац Хариварман "Дискурс о схватању истине" (кинески "Цхенгсхилун"), чиме је школа добила своје име. Ацц. учења Цх. , све је комбинаци
- кит. буддхас школа, основана у 5. ц. монаси Сенда и Сансуна. Цаноницал. текст Ч. -ц. - кит. превод тезе инд. Буда. мислилац Хариварман "Дискурс о схватању истине" (кинески "Цхенгсхилун"), чиме је школа добила своје име. Ацц. учења Цх. , све је комбинаци