Хориуји

Хориуји
- јЕдан од најпознатијих будда у Јапану. храмски комплекси, чији темељ у 607. години припада принцу Схотоку-таиси. Најстарији у држави је дрвена вјерска зграда која припада будама. црква. Спремиште Буда. реликвије и уметничка дела. - А. Н. Игнатович будиз
- један од најпознатијих будда у Јапану. храмски комплекси, чији темељ у 607. години припада принцу Схотоку-таиси. Најстарији у држави је дрвена вјерска зграда која припада будама. црква. Спремиште Буда. реликвије и уметничка дела. - А. Н. Игнатович