Резултати конкурентности

Резултати конкурентности
Квантитативног критеријума нивоа конкурентности робе, рачунато коришћењем система појединачног, групног (резименог) и интегралног индикатора. Један индикатор је проценат вредности одређеног економског или техничког параметра до вредности истог параметра у којем је елемент потражње теоретски потпуно задовољан.
квантитативног критеријума нивоа конкурентности робе, рачунато коришћењем система појединачног, групног (резименог) и интегралног индикатора. Један индикатор је проценат вредности одређеног економског или техничког параметра до вредности истог параметра у којем је елемент потражње теоретски потпуно задовољан. Групни индикатор комбинује појединачне индикаторе и карактерише степен задовољства потребе у цјелини. Интегрални индикатор - однос индикатора групе по техничким параметрима према групном индикатору по економским параметрима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.