Усклађеност

Усклађеност
Одговара неким признатим или потребним стандардима; види у чл. Конформизам . Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.
одговара неким признатим или потребним стандардима; види у чл. Конформизам .

Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.