Цоропластиц

Цоропластиц
(Од грчког. Коре - девојка, жена статуета, лутка и пластични - вајање) распрострањена у античкој Грчкој производња женских фигура жртву глине, воска, гипса, итд велике совјетске енциклопедији .. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.
(од грчког. Коре - девојка, жена статуета, лутка и пластични - вајање) распрострањена у античкој Грчкој производња женских фигура жртву глине, воска, гипса, итд

велике совјетске енциклопедији .. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.