Даитокуји

Даитокуји
- Манастир је јап. школа Ринзаи-шу. Основана је 1315. године, Сохо Мете. Године 1333. додељен је првом рангу у систему "пет планина", али од 1386. године АД није уопште био укључен у овај систем, који има право на самоопредељење. именовање опата. Д. је иг
- манастир је јап. школа Ринзаи-шу. Основана је 1315. године, Сохо Мете. Године 1333. додељен је првом рангу у систему "пет планина", али од 1386. године АД није уопште био укључен у овај систем, који има право на самоопредељење. именовање опата. Д. је иг