ВАЦУУМЕР ДЕФОРМАЦИЈЕ

ВАЦУУМЕР ДЕФОРМАЦИЈЕ
Манометар чија се активност заснива на деформацији еластичног осетљивог. елемент (мехови, мембрана, спирална цев), у зависности од мереног притиска. Опсег измерених притисака је 10 5 -10 -2 Па. Природна историја. Енциклопедијски речник.

манометар чија се активност заснива на деформацији еластичног осетљивог. елемент (мехови, мембрана, спирална цев), у зависности од мереног притиска. Опсег измерених притисака је 10 5 -10 -2 Па.

Природна историја. Енциклопедијски речник.