Генерални дизајнер

Генерални дизајнер
Компанија, компанија која обавља рад на пројектовању изградње објеката. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
компанија, компанија која обавља рад на пројектовању изградње објеката.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.