МЕТОД МЕРЕЊА ДИФЕРЕНЦИЈАЛА

МЕТОД МЕРЕЊА ДИФЕРЕНЦИЈАЛА
Поступак разлика једној варијанти метода поређење мера. Д. м. и. претвара у метод мерења метка, ако је разлика између измерене количине и мјере доведена на нулу. Природна историја. Енциклопедијски речник.

поступак разлика једној варијанти метода поређење мера. Д. м. и. претвара у метод мерења метка, ако је разлика између измерене количине и мјере доведена на нулу.

Природна историја. Енциклопедијски речник.