ЕЛЕКТРОДИНАМСКИ ИНСТРУМЕНТ

ЕЛЕКТРОДИНАМСКИ ИНСТРУМЕНТ
Омогућавају мерење електричне струје. напон, струја, снага у АЦ круговима; Основно. о интеракцији магнезијума. поља два (или више) кругова са струјом. Природна историја. Енциклопедијски речник.

омогућавају мерење електричне струје. напон, струја, снага у АЦ круговима; Основно. о интеракцији магнезијума. поља два (или више) кругова са струјом.

Природна историја. Енциклопедијски речник.