Флуидизација

Флуидизација
Флуидизације , претварање чврстог прашка за његово третирање као течност. Ова метода не само олакшава транспорт чврстих материја, већ и убрзава реакције између чврстог и гаса. Гас се уводи одоздо, а прах се доводи до кључања, идеално стање за индустријско сушење или калцинацију. Научни и технички енциклопедијски речник.

флуидизације , претварање чврстог прашка за његово третирање као течност. Ова метода не само олакшава транспорт чврстих материја, већ и убрзава реакције између чврстог и гаса. Гас се уводи одоздо, а прах се доводи до кључања, идеално стање за индустријско сушење или калцинацију.

Научни и технички енциклопедијски речник.