Прогноза

Прогноза
Из грчког. прогнозу разумне претпоставке о могућем развоју догађаја, ситуација. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
из грчког. прогнозу разумне претпоставке о могућем развоју догађаја, ситуација.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.