Кредит за гаранцију

Кредит за гаранцију
Документ који представља гаранцију солвентности банке клијента. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
документ који представља гаранцију солвентности банке клијента.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.