Кафуе (река)

Кафуе (река)
Кафуе (Кафуе), река у Замбији, лева притица Замбезија. Дужина је око 1000 км. Започео је на платоу сливова Конго-Замбези, тече углавном у ниским ободима. У средњим крајевима прелази изнад тврдих стена у дубоку клисуру (дужине 26 км). Максимални трошкови су у периоду летњих киша. Пловило је 240 км од уста.
Кафуе (Кафуе), река у Замбији, лева притица Замбезија. Дужина је око 1000 км. Започео је на платоу сливова Конго-Замбези, тече углавном у ниским ободима. У средњим крајевима прелази изнад тврдих стена у дубоку клисуру (дужине 26 км). Максимални трошкови су у периоду летњих киша. Пловило је 240 км од уста. У средњем дијелу слива К. - национални парк Кафуе.

Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.