Карасубазар

Карасубазар
Претходно (до 1944) име Белогорск у Кримском региону СССР. Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.
претходно (до 1944) име Белогорск у Кримском региону СССР.

Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.