Кентеи

Кентеи
Висоравни у Монголској народној Републици; види Хентеи. Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.
висоравни у Монголској народној Републици; види Хентеи.

Велика совјетска енциклопедија. - М .: Совјетска енциклопедија. 1969-1978.