ПРЕКИД СВЕТОГ

ПРЕКИД СВЕТОГ
Извора свјетлости, свјетлосни флукс примљен по јединици потрошене енергије. У СИ се мери у лм / В. Природна историја. Енциклопедијски речник.

извора свјетлости, свјетлосни флукс примљен по јединици потрошене енергије. У СИ се мери у лм / В.

Природна историја. Енциклопедијски речник.