УЉЕ

УЉЕ
Оил , хемијске материје изведеног ОИЛ и природни гас. Дестилација уља врши у великом обиму, не само за тако добијених горива (бензин, керозин, мазут и природни гас), али и широк спектар хемикалија које се може добити из нафте. Ове хемикалије укључују конвенционалне алкане (парафини) и алкена (олефина), бензен, толуен и нафтален.

Оил , хемијске материје изведеног ОИЛ и природни гас. Дестилација уља врши у великом обиму, не само за тако добијених горива (бензин, керозин, мазут и природни гас), али и широк спектар хемикалија које се може добити из нафте. Ове хемикалије укључују конвенционалне алкане (парафини) и алкена (олефина), бензен, толуен и нафтален.

Научни и технички енциклопедијски речник.