Премиум Екцханге

Премиум Екцханге
Из лат. праемиум - награда А. Претплату коју је купац купио продавцу на хитној трансакцији, ако на дан поравнања одбије трансакцију. Ако је обавеза испуњена, премија остаје купцу. У случају одрицања од обавезе, купац је дужан то изјавити уочи дана поравнања, који се назива даном одговора на премије. БЦ се унапред договорио.
из лат. праемиум - награда
А. Претплату коју је купац купио продавцу на хитној трансакцији, ако на дан поравнања одбије трансакцију. Ако је обавеза испуњена, премија остаје купцу. У случају одрицања од обавезе, купац је дужан то изјавити уочи дана поравнања, који се назива даном одговора на премије. БЦ се унапред договорио.
Б. Износ плаћен од стране купца опције продавцу за право продаје или куповине робе, хартија од вредности по одређеној цени за одређени временски период.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.