Позиционирање производа

Позиционирање производа
Извођење радова на дефиницију производа на пијаци постојећих производа, конкуренција има са њима правце промена у тактици и стратегији промоције производа, измени. ИТ је један од главних елемената маркетинга. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
извођење радова на дефиницију производа на пијаци постојећих производа, конкуренција има са њима правце промена у тактици и стратегији промоције производа, измени. ИТ је један од главних елемената маркетинга.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.