Пословни Углед Фирма

Пословни Углед Фирма
Слика, репутација фирме међу својим партнерима, партнерима, уговорним странама, купцима, потрошачима. Р. ф. итд. - компонента нематеријалне имовине, заједно са ауторским правима, заштитним знацима, кнов-хов-ом. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
слика, репутација фирме међу својим партнерима, партнерима, уговорним странама, купцима, потрошачима. Р. ф. итд. - компонента нематеријалне имовине, заједно са ауторским правима, заштитним знацима, кнов-хов-ом.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.