Ковчег

Ковчег
Ковцхег ( иноск. ) светилиште завѣтное светилиште. Просек. Гдѣзх Самовар кући, породица Оцхаг Насх, Насх породица олтар је Ковчег домасхних Благ? Књига. П. А. Виаземски. Самовар. Просек. Ковчег минувсхаго, гдѣ иасноДни дѣтства мирнаго прошлост и таласи живота текла безопасноНад главу. Књига. П. А. Виаземски.

ковцхег ( иноск. ) светилиште завѣтное светилиште. Просек. Гдѣзх Самовар кући, породица Оцхаг Насх, Насх породица олтар је Ковчег домасхних Благ? Књига. П. А. Виаземски. Самовар. Просек. Ковчег минувсхаго, гдѣ иасноДни дѣтства мирнаго прошлост и таласи живота текла безопасноНад главу. Књига. П. А. Виаземски. Парентски дом. Просек. Арк је затворен. Просек. Поставите (у скини) Арк Откривења. Доказ. 40, 3. Просек. 40, 9; 20. Просек. Доказ. 37, 1-9. Ремен. ББ православна црква Ковчег је на престолѣ вмѣстѣ Сх крестом и евангеліем и слузхит за храненіиа запасних свиатих даров. Видите Свет Светова.

Руска мисао и говор. Своје и друге. Искуство руске фразеологије. Збирка фигуративних ријечи и алегорија. ТТ 1-2. Ходање и прецизне речи. Збирка руских и страних цитата, преговарања, изреке, преговарачки изрази и појединачне речи. Санкт Петербург. , тип. Ак. сциенцес. . МИ Микхелсон. 1896-1912.