Смртност

Смртност
Падезх (грамата.) Оконцханіе склониаемаго речи. Просек. Остаток дан ПРОВЕЛ И племенито Приготовлиал глаголи, не тузха, Долбил предлози и зубрил правилно, Просит оно што сваки смртности ... Ги. А. Толстој. Портрет. 51. Падезх - бад Перевод латинскаго цасус - случај (нѣм Фалл, ФР ЦАС - .. Случај) - .. Тј употребленіе извѣстнаго оконцханіиа склониаемаго речи - соотвѣтственно извѣстному прилика.

Падезх (грамата.) Оконцханіе склониаемаго речи. Просек. Остаток дан ПРОВЕЛ И племенито Приготовлиал глаголи, не тузха, Долбил предлози и зубрил правилно, Просит оно што сваки смртности ... Ги. А. Толстој. Портрет. 51. Падезх - бад Перевод латинскаго цасус - случај (нѣм Фалл, ФР ЦАС - .. Случај) - .. Тј употребленіе извѣстнаго оконцханіиа склониаемаго речи - соотвѣтственно извѣстному прилика. Видите Долби, испразни. Видите Да тренирам.

Руска мисао и говор. Своје и друге. Искуство руске фразеологије. Збирка фигуративних ријечи и алегорија. ТТ 1-2. Ходање и прецизне речи. Збирка руских и страних цитата, преговарања, изреке, преговарачки изрази и појединачне речи. Санкт Петербург. , тип. Ак. сциенцес. . МИ Микхелсон. 1896-1912.