Принцип усклађивања у управљању

Принцип усклађивања у управљању
Принцип да глава мора обезбедити запосленом неопходно овлашћење за извршавање додељених задатака. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.
принцип да глава мора обезбедити запосленом неопходно овлашћење за извршавање додељених задатака.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.